bonvi.cz >Klimakterium >Tolice a jetel na klimakterium a menopauzu

Tolice a jetel na klimakterium a menopauzu

Tolice a jetel na klimakterium a menopauzu
Tolice a jetel obsahují fytoestrogeny, které mají schopnost zmírňovat negativní příznaky klimakteria.
Řada studií prokázala pozitivní účinky bylin u žen v menopauze a postmenopauze.
Užívání bylin je bezpečné, jde tak o přírodní alternativu léčby.
aktualizováno: duben 2023
Aktualizováno duben 2023 2024

Fytoestrogen v tolici a jeteli

Byliny Tolice a jetel obě obsahují látku fytoestrogen. Látka obsažená v některých rostlinách má podobnou chemickou strukturu jako hormon estrogen. Zjednodušeně řečeno: fytoestrogeny se v buňkách vážou na přítomný estrogen a zlepšují jeho funkci. Což je výhodné zejména při nedostatku estrogenu (typicky v ženském přechodu ve fázi menopauza).

Některé doplňky stravy na menopauzu (respektive celé klimakterium) obsahují fytoestrogeny.

Podívejte se na srovnávací tabulku. Otestovali jsem pro vás!
Nejlepší přípravky na menopauzu a klimakterium 2024
podívat se na srovnání
Nejlepší přípravky na menopauzu a klimakterium varYear

Tolice vojtěška na klimakterium

Tolice (mezinárodně nazývána též alfalfa) je dlouho známou bylinou, která je využívána pro své léčivé účinky. Díky tomu se stala součástí mnoha doplňků stravy, které jsou určeny nejen pro mírnění příznaků klimakteria.

Léčivé účinky tolice jsou využívány pro řešení různých problémů, například:

 • onemocnění ledvin,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • chronická onemocnění – astma, alergie, artritida,
 • podpora plodnosti.

Tolice patří do čeledi bobovitých, jde o rostlinu s vysokým obsahem:

 • fytosterolů – látek podobných cholesterolu, snižují však absorbci samotného cholesterolu v těle
 • fytoestrogenů – tyto látky se svým složením podobají lidským hormonům - estrogenům a pokud je dodáme tělu, mohou fytoestrogeny zastupovat estrogeny v období klimakteria, kdy dochází k poklesu estrogenu.

Tolice vojtěška je často nabízena jako doplněk stravy v podobě kapslí. Případně lze pořídit sušený prášek, či tinkturu. Volba záleží zpravidla na složení – dávce a způsobu užívání. Tablety jsou praktické, a proto patří mezi oblíbenou volbu.

Tolice vojtěška obsahuje řadu vitamínů a je bohatá na fytoestrogeny
Tolice vojtěška obsahuje řadu vitamínů a je bohatá na fytoestrogeny

Účinky tolice

 • Užívání tolice je doporučováno v kombinaci s vitamínem K a D. Kombinace těchto látek zvyšuje hustotu kostí a předchází tak osteoporóze – jednomu z významných příznaků klimakteria.
 • Klíčový je také obsah genisteinu, který stimuluje tvorbu kostí. Studie Christophera K. Taylora prokázala, že genistein inhibuje kostní resorpci a zabraňuje úbytku kostní hmoty . Je však třeba zmínit, že studie probíhala in vitro a na laboratorních potkanech, účinky u lidí proto mohou být lehce odlišné.
 • Nunziato Morabito s týmem provedl další studii zkoumající účinky geinsteinu, a to na ženách v postmenopauze. Tato studie potvrzuje pozitivní účinky genisteinu na kostní tkáň a ukazuje, že fytoestrogen snižuje kostní resorpci a zvyšuje tvorbu kosti u žen v postmenopauze .
 • Účinky tolice byly zkoumány také v souvislosti s menopauzálními příznaky – návaly horka, křeče a noční pocení. Tolice byla podávána společně s šalvějí pro lepší účinky. De Leo ve své studii prokázal, že kombinace těchto bylin může účinně mírnit příznaky menopauzy . Návaly horka a noční pocení zmizely u 20 žen, 4 ženy vykazovaly zlepšení a u dalších 6 došlo ke snížení symptomů. Díky bylinám se tělo dokáže adaptovat na přirozený pokles estrogenu během klimakteria.

Kombinace vitamínů K a D s tolicí napomáhá zvyšovat hustotu kostí a předcházet tak osteroporóze
Kombinace vitamínů K a D s tolicí napomáhá zvyšovat hustotu kostí a předcházet tak osteroporóze

Dávkování

Užívání tolice je obecně považováno za bezpečné – v dávkách 300 mg až 1500 mg denně. Tradičně se používají i vyšší dávky, někdy až 10000 mg prášku ze sušených listů denně.

Bezpečnost užívání

Umírněná konzumace listů vojtěšky v čajích a kapslích je obecně považována za bezpečnou a bez výrazných vedlejších účinků. Po požití velkého množství semen a klíčků bylo hlášeno zhoršení lupusu nebo symptomy podobné lupusu. To je připisováno aminokyselině kanavanin.

Tolice je používána v čajích, tinkturách i doplňcích stravy. Obsahují pouze stopová množství kanavaninu. Tablety s tolicí obsahují v průměru 25,0–33,0 µg kanavaninu, což je bezpečné množství.

Červený jetel na klimakterium

Jetel patří mezi léčivé byliny, které jsou tradičně používány jako tonikum – působí regeneračně a posiluje celý organismus.

Rostlina patří také do čeledi bobovitých a je ceněna pro obsah fytoestrogenů. Využívána je zejména pro:

 • posílení kostí,
 • zvýšení plodnosti,
 • prevenci potratů,
 • zmírnění příznaků menopauzy.

Několik studií na lidech a zvířatech připisují jetelu, respektive látkám v něm obsaženým, hypolipidemické, hypoglykemické a antiaterosklerotické účinky. Ty jsou důležité pro zdraví kardiovaskulárního systému. Právě funkce tohoto systému se během menopauzy zhoršují. jednoduše napsat, že funkce KVSystém se v menopauze zhoršuje)

Účinky jetele

 • Isoflavony obsažené v jetelu se podobají ženským hormonům, díky tomu mají podobné účinky. Genistein, daidzein a formononetin jsou tři isoflavony, které se vyskytují v jeteli. Jde o nejvíce prozkoumané ze všech isoflavonů. Během posledního desetiletí bylo publikováno několik stovek studií o každé jednotlivé molekule. Bylo prokázáno, že isoflavonové fytoestrogeny působí na estrogenových receptorech, ovlivňují tedy organismus podobně jako lidské hormony.

 • Jetel je často používán pro zmírnění návalů horka. Výsledky studií jsou různé – zatímco některé studie prokázaly schopnost zmírnit příznaky klimakteria, v jiných výzkumech byly zaznamenány pouze minimální účinky.

 • Anette J. Thomas vytvořila přehled sdružených klinických studií na lidech. Z toho vyšlo najevo, že podávání isoflavonů v dávce 80 mg/den vedlo ke zmírnění návalů horka, bolestí a u žen došlo k výraznému zlepšení nálady a kognitivních funkcí .

 • G. Mainini zkoumal účinky isoflavonů u žen v postmenopauze. Jedné skupině žen bylo podáváno 60,8 mg jetele společně s 19,2 mg sóji. Druhá skupina byla kontrolní a dostávala placebo. Po jednom měsíci došlo k výraznému snížení návalů horka ve srovnání s placebem.

 • Vliv jetele byl zkoumán i při užívání menší dávky. Studie Cecílie del Giorno trvala dvanáct měsíců. Jedna skupina žen dostávala 40 mg jetele denně, druhé skupině bylo podáváno placebo. Výsledky však ukázaly, že mezi oběma skupinami nebyly objeveny výrazné rozdíly . Lze tedy předpokládat, že pro úspěšnou terapii jsou potřebné vyšší dávky.

Isoflavonové fytoestrogeny působí na estrogenových receptorech, ovlivňují tedy organismus podobně jako lidské hormony.
Isoflavonové fytoestrogeny působí na estrogenových receptorech, ovlivňují tedy organismus podobně jako lidské hormony.

Dávkování

Ve většině studií v souvislosti s klimakteriem byla používána dávka zhruba 80 mg. Ovšem za bezpečnou dávku lze považovat i několik stovek miligramů prášku z rostliny, přičemž lze podávat jednou až dvakrát denně.

Bezpečnost užívání

Užívání jetele nevykazuje vedlejší účinky. To je pro léčbu příznaků klimakteria velmi důležité. Klasická hormonální léčba totiž může být pro některé ženy nebezpečná – zvyšuje riziko trombózy, rakoviny prsu a dalších zdravotních problémů.

Oproti tomu užívání bylinek je bezpečné, byly přitom prokázány skvělé účinky pro zmírňování symptomů klimakteria.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že se při užívání rozumného množství fytoestrogenu z bylin neobjevují vedlejší účinky, je užívání zpravidla bezpečné. Můžete tak do svého jídelníčku zařadit doplňky stravy, či například čaje a tinktury.

Ze studií je patrné, že tolice a jetel mají potenciál zvýšit komfort během klimakteria. Nelze se však na jejich účinky spolehnout, na každého totiž mohou byliny působit jinak. Pokud však hledáte přírodní způsob, jak zmírnit příznaky, byliny jsou vhodnou volbou.

Samozřejmě existují i další byliny, které používáme k mírnění negativních projevů ženského přechodu.

Podívejte se na srovnávací tabulku. Otestovali jsem pro vás!
Nejlepší přípravky na menopauzu a klimakterium 2024
podívat se na srovnání
Nejlepší přípravky na menopauzu a klimakterium varYear