bonvi.cz >Omega 3 >Rybí olej a jeho vliv na autismus a ADHD

Rybí olej a jeho vliv na autismus a ADHD

Rybí olej a jeho vliv na autismus a ADHD
Autismus a ADHD jsou neurovývojové poruchy ovlivňující některé projevy chování a myšlení.
Léčba neexistuje. Můžete však využít některé léčebené postupy, které mírní příznaky a projevy.
Pravidelné užívání omega 3 snížuje projevy autismu a ADHD, zvyšuje soustředění a zlepšuje chování (zejména u dětí).
aktualizováno: listopad 2022
Aktualizováno listopad 2022 2024

Autismus a ADHD jsou řazeny mezi neurovývojové poruchy, tedy takové, které ovlivňují vývoj nervové soustavy. To má za následek abnormality v mozkové činnosti jako jsou změny v emočním prožívání nebo sebeovládání, potíže s pamětí a učením.

Co je autismus a ADHD

Autismus, též známý jako poruchy autistického spektra (PAS), bývá většinou diagnostikován již v dětském věku. Autismus ovlivňuje chování dítěte. Stranění se lidem, ztráta empatie a další příznaky (viz. dále).

Tuto poruchu poprvé popsal v roce 1943 americký psychiatr Leo Kanner, který je některými odborníky nazýván „otcem dětské psychiatrie“. Prevalence autismu (tj. počet nemocných ku počtu obyvatel) je v celosvětovém měřítku odhadována mezi 0,76 – 1,46 %.

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je považováno za nejčastější neurovývojovou poruchu dětského věku. ADHD působí na chování dětského pacienta. Dítě vykazuje poruchu pozornosti, nesoustředěnost a další příznaky (vz. dále)

Jedním z prvních, kdo popsal symptomy ADHD, byl George Frederic Still. Učinil tak v roce 1901. Z globálního hlediska se prevalence této poruchy pohybuje v rozmezí 2,2 – 17,8 %, přičemž jsou častěji postiženi chlapci než dívky.

Příčiny autismu, ADHD

Co je příčinou autismu se doposud vědeckému světu nepodařilo objasnit. Usuzuje se na:

 • genetickou zátěž
 • environmentální faktory
 • poškození mozku
 • infekce

Ani ADHD nemá objasněnou příčinu. Prozatím vědci poukazují na vliv:

 • genetiky
 • mozkových poranění
 • znečištěné životní prostředí a vystavení toxickým látkám
 • užívání škodlivých látek matkou během těhotenství (cigarety, alkohol, drogy)
 • (po)porodní komplikace

Autismus a ADHD se řadí mezi poruchy, které ovlivňují vývoj nervové soustavy.
Autismus a ADHD se řadí mezi poruchy, které ovlivňují vývoj nervové soustavy.

Druhy autismu a ADHD

Rozlišujeme následujících 5 forem autismu:

 • dětský autismus – mezi základní charakteristiky tohoto typu patří např. nedostatek citové vazby, posedlost manipulací s předměty aj.
 • atypický autismus
 • Rettův syndrom – objevuje se v kojeneckém období a postihuje častěji dívky než chlapce.
 • Aspergerův syndrom - dítě s Aspergerovým syndromem bude mít nadprůměrnou inteligenci a silné verbální dovednosti. Zaostávat však bude v sociální komunikaci.
 • dezintegrační porucha – projevuje se opožděným nástupem problémů v jazyce, motorických dovednostech nebo sociálních funkcích.

A 3 typy ADHD:

 • porucha hyperkineticko-impulzivního typu - nejméně častý typ ADHD. Vyznačuje se impulzivním a hyperaktivním chováním, u něhož se neprojevuje nepozornost a roztěkanost.
 • s poruchou pozornosti – nemocný vykazuje vysokou míru nepozornosti a roztěkanosti, nemívá problémy s impulzivitou a hyperaktivním chováním
 • kombinovaná forma – jedná se o nejčastější podobu autismu. Je pro ni charakteristické impulzivní a hyperaktivní chování, které doprovází také nepozornost a roztěkanost.

Projevy autismu a ADHD

Projevy autismu jsou proměnlivé a u každého autisty mohou být odlišné. K charakteristickým rysům patří:

 • vyhýbání se sociálnímu kontaktu
 • poruchy v oblasti řeči
 • absence empatie
 • stereotypní chování

ADHD se naproti tomu projevuje:

 • neustálým pohybem, tzv. hyperaktivitou
 • nízkou soustředěností
 • nepozorností
 • impulzivností

Jak autismus, tak i ADHD bývají diagnostikovány v dětské věku.
Jak autismus, tak i ADHD bývají diagnostikovány v dětské věku.

Diagnostika autismu a ADHD

Diagnostika autismu a ADHD spadá do kompetence (dětského) psychiatra.

Diagnóza autismu (PAS) se skládá z několika dílčích kroků – výpovědi rodičů, pozorovací zprávy ze školského zařízení, psychologického vyšetření. K prokázání nemoci slouží také funkční magnetická rezonance, analýza motoriky a hlasu, EEG vyšetření či různé dotazníky.

Pro diagnostiku ADHD je zapotřebí absolvovat vyšetření u psychologa. Je možné také doplnit o vyjádření neurologa a pediatra.

Léčba autismu a ADHD

 • Autismus - dosud neexistuje léčba, která by postižené zbavila autistických projevů. V jejich zmírnění se osvědčila kognitivně-behaviorální terapie (KBT). V některých případech je zapotřebí přistoupit k medikamentózní léčbě, která zmírní nežádoucí symptomy nemoci.

 • ADHD - pro léčbu se volí farmakologický přístup pomocí psychostimulancií – Ritalin, Concerta, dále pak léky ze skupiny amfetaminů a atomoxetin (známý pod obchodním názvem Strattera). Využívají se také různé nefarmakologické postupy.

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Z nefarmakologických postupů je používána kognitivně behaviorální terapie, psychoedukace, koučování, neurofeedback a repetitivní transkraniální magnetická stimulace.

Omega 3 a jejich vliv na autismus a ADHD

Rybí olej je bohatým zdrojem esenciálních aminokyselin, tj. takových, které si lidský organismus neumí „vyrobit“ sám. Konkrétně se jedná o omega-3 mastné kyseliny: EPA (eikosapentaenová kyselina) a DHA (dokosahexaenová kyselina). V rybím oleji jsou obsaženy EPA a DHA zhruba v poměru 2:3.

Omega-3 mastné kyseliny hrají důležitou roli ve fungování mozku, a to díky svým protizánětlivým vlastnostem a schopnosti udržovat odpovídající funkci membrány mozkových buněk a myelinové pochvy. Dále vykazují antioxidační a antiapoptózní účinky.

Hledáte přípravky s vysokým obsahem Omega-3? Otestovali jsem pro vás!
Nejlepší omega-3 rybí tuk 2024
podívat se na srovnání
Nejlepší omega-3 rybí tuk varYear

Účinky rybího oleje na ADHD a PAS se zabývá řada vědeckých studií.

Omega 3 mastné kyseliny je možné získavat jak z konzumace ryb, tak i z doplňků stravy.
Omega 3 mastné kyseliny je možné získavat jak z konzumace ryb, tak i z doplňků stravy.

Výsledky studií a vztah mezi autismem/ADHD lze shrnout takto:

 • nedostatek omega-3 se pojí s různými vývojovými a psychickými poruchami (např. deprese, schizofrenie, náladovost, úzkosti, autismus, ADHD). Pacienti těchto nemocí a poruch vykazují výrazně nižší hladinu esenciálních nenasycených mastných kyselin v krvi.
 • U dětí s nízkou hladinou omega 3 je zaznamenáno více problémů s chováním, soustředěním a učením obecně.
 • Je možné, že snížená hladina omega 3 (a potenciálně vyšší riziko výskutu autismu a ADHD) je spojena s nižší schopností látkové výměny (přeměna omega 3, jejich vstřebávání omega 3 do krevního oběhu a vylučování).
 • Doplňky stravy s obsahem omega 3 mohou výrazně zmírnit příznaky ADHD, autismu, depresí a dalších podobných nemocí a poruch.
 • Doporučená denní dávka omega 3 není jasně stanovena, ale pohybuje se v nižších stovkách miligramů (např. 200 mg denně).