bonvi.cz >Erekce >Erekce

Erekce a erektilní dysfunkce

Erekce a erektilní dysfunkce
Co je to erekce a jak můžeme sami zhodnotit její stav. Význam noční erekce.
Příčiny vzniku slabé erekce a jak ji zlepšit
Co je erektilní dysfunkce. Jak poznat, že naše problémy s erekcí jsou vážné.
aktualizováno: leden 2024
Aktualizováno leden 2024 2024

Sexuální problémy potkají v životě téměř každého člověka. Nejčastějším problémem je u mužů ochablý penis (nepostaví se, neztvrdne, nevydrží dlouho tvrdý). Tzv. nedostatečná erekce velmi negativně ovlivňuje sebevědomí a pocit pohody muže. Věnujte této poruše pozornost a rozšířte si znalosti o tom, jak erekce funguje, co erektilní dysfunkce je, a jak je možné ji léčit.

Erekce

Erekce (neboli ztopoření, postavení penisu) je děj, při které dojde k postavení, zvětšení a ztvrdnutí penisu.

Průběh erekce:

 • Nejdříve musí dojít ke stimulaci - dráždění. Zrakem (např. sledování porna), sluchem (např. vzdychání, sexuální narážky) či dotekem (např. líbání, šahání na penis).

 • Mozek dráždění zachytí pomocí nervového systému a dojde ke vzrušení.

 • Při dostatečném vzrušení vtéká do penisu krev a zaplňuje tzv. topořivá tělíska. Penis se zvětší, narovná a ztvrdne, protože je plný krve. Zároveň krev z penisu neodtéká pryč, proto penis vydrží ztopořený.

 • Po ejakulaci (tedy výstřiku spermatu) dochází k chemickým procesům v mozku, které vydají povel k odtoku krve a tím se penis dostává zpět do klidového stavu .

Erekce trvá v průměru 15 minut, přičemž není výjimkou ani hodinu trvající erekce. Ejakulace trvá pouze několik vteřin a bývá kratší než orgasmus u ženy.

Kolik mužů má poruchy erekce - nějaké problémy s erekcí má takové procento mužů, jaké odpovídá jejich věku. Tedy mezi třicátníky má problémy 30% mužů. 50% padesátníků nebo 70% sedmdesátníků má problémy. Mohou bý v různé míře: občasné a časté selhání, stálá povislost, nedojde k ejakulaci, krátká doba ztopoření.

Erektilní dysfunkce - když po několik měsíců máte časté problémy s erekcí (postavením penisu), např. každý třetí pokus o erekci selže (zhruba, uvadí se různá podobná čísla). Erektilní dysfunkce je nemoc.

Rozlišujeme různé druhy poruch erekce, např.:

 • nedosažená nebo slabá erekce,
 • krátká nebo dlouhotrvající erekce,
 • spontánní erekce,
 • nepřítomnost ranní a noční erekce,
 • erekci bez ejakulace,
 • priapismus.
Problémy s erekci jsou výstražným signálem, že něco ve vašem těle není v pořádku. Zpravidla se jedná o začínající nemoc (cukrovka, rakovina prostaty a další) nebo vážnější psychické problémy.

Krev nahrnutá do topořivých tělísek způsobí zvětšení, narovnání a ztvrdnutí penisu.
Krev nahrnutá do topořivých tělísek způsobí zvětšení, narovnání a ztvrdnutí penisu.

Stupnice tvrdosti penisu

Tvrdost penisu slouží k objektivnímu posouzení závažnosti problémů s erekcí.

Stupnice EHS (Erection Hardness Score) , užívána sexuology a urology po celém světe, se skládá ze 5 stupňů. Je nejpoužívanější a měří míru tvrdosti penisu. Pro zařazení do kategorie si položte otázku. Jak tvrdý je můj penis?

 1. Penis je měkký a nevykazuje reakci na vrušení.

 2. Penis je zvětšený, avšak není pevný.

 3. Penis je pevný, jeho tvrdost není dostatečná pro pohlavní styk.

 4. Penis je dostatečně pevný k pohlavnímu styku, avšak není úplně tvrdý

 5. Penis je tvrdý a proniknutí do vagíny bezproblémové.

Pokud je vaše erekce při sexu často na stupni 0 - 2, jedná se již o nemoc zvanou erektilní dysfunkce. A je třeba ji léčit (více info níže).

Noční erekce - indikátor zdraví?

Noční erekce je obvýklý jev, s kterým se pravidelně setkává každý zdravý muž. V noci nebo ráno se vzbudíte a penis stojí, lidově řečeno, máte stojáka.

V období okolo puberty chlapci navíc zažívají noční /ranní polucí a to, aniž by si byli vědomi toho, že by se jim sexuální sny zdály. Tento samovolný výron semene však s věkem vymizí a zůstane pouze v podobě erekce.

V průběhu dne, pokud muž zrovna nespí, se ztopoření obvykle objeví jen pokud je vystaven fyzickému, vizuálnímu nebo třeba i sluchovému podnětu.

Ovšem ve spánku dochází k noční či ranní erekci spontánně - samovolně, bez výše zmíněných podnětů.

Příčinu hledejme v nervové soustavě. Její součástí je parasympatikus, který nelze ovládat vůlí. V REM fázi (fáze, kdy se nám zdají sny) jsou aktivovány určité části mozku, které jsou zodpovědné za aktivitu parasympatiku. Parasympatikus nás dostává do relaxace, pocitu uvolnění a pod jeho vlivem je vypnuta kontrola nad topořivými tělísky. Proto dochází ke spontánní erekci, která však po přechodu z fáze REM postupně slábne.

Noční erekce je velmi důležitý indikátor příčiny problému s erekci.

 • Jestliže máte potíže s erekcí při sexu, ale noční erekce je bez problému, příčinou jsou psychické problémy.

 • Pokud máte problémy se slabou erekcí a zároveň nemíváte ranní erekci, příčinou jsou zdravotní problémy (například nemoci způsobující poruchy erekce)

 • Pokud nemáte občas ranní erekci může být příčina psychická (deprese, starosti, stres, apod.) i zdravotní (např. cukrovka).

Jak funguje erekce?

Ať už se jedná o pohyb ruky, krok či erekci, téměř vše je řízeno z mozku. Než dojde k erekci, proběhne v mozku spousta reakcí.

Mozek zachytí zrakový, sluchový podnět (např. vidí nahou ženu) či představu a nervovými dráhami pošle informaci až k cévám penisu. Díky uvolňování různých chemických látek dochází k rozšíření cév, ty se naplňují krví (v podstatě houbovitá tělíska v penisu) a dochází k erekci.

Centrum erekce se nenachází pouze v mozku, ale také v míše. Proto je možné, že lidé, kteří jsou ochrnutí, či mají následkem úrazu poškozenou páteř, jsou schopni mít erekci. Zajímavostí je, že jí častěji dosáhnou kvadruplegici (ochrnutí všech končetin) než paraplegici (ochrnutí od pasu dolů).

Kdy mě můžou problémy s erekcí potkat?

Výskyt potíží s erekcí je poměrně častý. V Mezinárodní klasifikaci nemocí uváděno, že se tyto problémy objevují v kterémkoliv věku, nejčastěji trápí muže po čtyřicítce. Léčba poruchy erekce však není nákladná a ani obtížná.

Na zlepšení erekce existuje mnoho metod. Přehledně jsme je sepsali do článku Metody podpory erekce .

Erektilní dysfunkce

Tato porucha erekce je definována podle Mezinárodní klasifikace nemocí jako opakovaná neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci, která je potřebná k uspokojivému pohlavnímu styku.

V této klasifikaci ji naleznete pod názvem selhání genitální odpovědi a týká se jak žen (suchost vagíny,nedostatečná lubrikace či vzrušivost), tak mužů (viz. popis výše). Je považována za nemoc.

Muži však často panikaří již po první nezdařilé zkušenosti. Jako onemocnění ji však chápeme až po opakované,nepovedené souloži (lékaři často uvadí, že pokud je každý třetí-čtvrtý pokus o solouž neúspěšný a trvá to několik měsíců, jedná se o erektilní dysfunkci).

Výskyt erektilní dysfunkce

Budete překvapeni, ale po čtyřicátém roku života trpí nějakým stupněm poruchy erekce každý druhý muž. Vyplývá tak z mnoha výzkumů po celém světě, například ze studie Amy Donellové z roku 2005. Čísla, která uvádí, jsou dokonce daleko vyšší (65-73%).

Poruchy erekce kompletní a nekompletní

Při kompletní poruše erekce dochází k její úplné ztrátě ve všech situacích (penis pouze bezvládně visí. V tomto případě je vysoce pravděpodobné, že se u Vás hlásí o slovo některé z níže jmenovaných onemocnění .

Nekompletní porucha erekce znamená jen občasné problémy s postavením penisu. Je v mužské populaci častěji zastoupena. Příčina erektilní dysfunkce je v tomto případě různorodá (psychická, zdravotní, životní styl, psychické onemocnění.

Po čtyřicátém roku života trpí určitým stupněm poruchy erekce každý druhý muž.
Po čtyřicátém roku života trpí určitým stupněm poruchy erekce každý druhý muž.

Příčiny problémů s erekcí a vznik erektilní dysfunkce

Problémy s erekcí můžou souviset jak s psychologickými faktory, tak i s těmi zdravotními. Proto Vám doporučuji nedostatečnou tvrdost penisu nepodceňovat a domluvit si termín u odborníka (sexuologa, urologa). Častou příčinou nedostatečné erekce je životní styl dnešní doby. Pokud Vám lékař potvrdí žádné onemocnění, zamyslete se nad změnou.

 • Obvyklým viníkem bývá nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nedostatek pohybu (obzvláště muži, kteří sedí celé dny v kancelářích) a konzumace převážně nezdravé, fast-foodové stravy.

 • Zátěž, kterou muži prožívají v práci v podobě stresu, případně i úzkosti, škodí nejen našemu zdraví, ale také kvalitě sexuálního života.

 • Nedostatek spánku nejen, že zhoršuje produktivitu a pocit spokojenosti, ale podepisuje se neblaze na erekci, případně na neschopnosti dosáhnout orgasmu.

 • Strach ze selhání v sexu se bohužel také negativně projevuje v sexuálním prožitku, má však i přímý negativní vliv na erekci.

 • Pokles hladiny testosteronu je způsoben s narůstajícím věkem, nemocí či špatným životním stylem. Testosteron má vliv na energii, libido a plodnost. . V pozdějším věku jej můžete zvyšovat užíváním tablety na testosteron .

Problémy s erekcí však nemusí být pouze signálem, že máte ubrat v pracovním nasazení. Můžou Vás upozorňovat na začínající nemoc, například cukrovku, při které dochází k poškození cév a tkání, a v důsledku toho je erekce nedostatečná.

Z dalších onemocnění, na která může nepřímo upozorňovat erektilní dysfunkce, je rakovina prostaty a tlustého střeva. Erekce může být snížená i po operaci nádoru.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) může být jednou z příčin vzniku kardiovaskulárních onemocnění, například arteriosklerózy. Penis je celý protkán cévními dráhami, arterioskleróza však ztěžuje jejich naplnění krví a často tak dochází k pouze slabé či nulové erekci.

Na problémy s erekcí však mohou mít vliv kromě psychologických faktorů a nemocí i jiné. Existují různé abnormality ve vývoji penisu, např. v podobě fimózy (předkožka nelze přetáhnout přes žalud penisu), hypospadie (močová trubice se nachází na spodní straně penisu buď při žaludu, ve středu penisu a ojediněle i u kořene penisu). Různé záněty mohou mít taktéž neblahý vliv na erekci.

Vyšetření erektilní dysfunkce

Nejprve probíhá s lékařem rozhovor, ve kterém se Vás bude ptát na aktuální i předchozí sexuální život, životní styl, sexuální preference, touhy apod.

Následně dochází k vyšetření fyzickému. Zjišťuje se stav penisu, jeho tuhost, velikost varlat, různé abnormality. U starších mužů a těch, kteří trpí na problémy s erekcí, je prováděno i vyšetření prostaty.

Dodatečná můžou být i vyšetření při podezření na cukrovku, měření hladiny hormonů v krvi či intravenózní injekční testy, kdy by po vstříknutí specifické látky mělo dojít k erekci, která trvá řádově desítky minut.

Léčba erektilní dysfunkce

Mnoho mužů se mylně domnívají, že ve stáří musí mít každý problémy v sexu. Problémy s erekcí se však často objevují jako důsledek onemocnění, která se ve stáří běžně objevují. Léčbou příčiny, změnou životního stylu, běžně dochází ke zlepšení tvrdosti penisu.

Existují mnohé léky, znemožňující erekci. Patří mezi ně různé druhy antidepresiv, antihypertenziva (z nichž nejnevhodnější pro kvalitní erekci jsou betablokátory) či různé hormonální doplňky .

Existují však také léky na podporu erekce, z nichž nejznámější - Viagra (s účinnou látkou sildenafil), se v minulosti používala mimo jiné k léčbě angíny pectoris . Viagra funguje jen ve chvíli , kdy muž cítí vzrušení. Postará se tedy pouze o fyziologickou funkci penisu. Léky, které jsou užívané ke zkvalitnění erekce, však mají i vedlejší účinky. Mezi nejběžnější patří bolest hlavy, zhoršení barevného vidění, či nedostatečný účinek (obvykle v důsledku nedůsledného užívání).

Na trhu existují i přípravky pro kvalitní erekci volně prodejné , tedy bez předpisu. Jejich užívánání nemá vedlejší účinky. Nicméně pokud trpíte srdečními problémy nebo pokročilejšími problémy se ztopořením, doporučujeme užívání jakéhokoliv medikamentu s podobným účinkem konzultovat s lékařem.

Léky pro lepší erekci kupujte pouze z ověřených obchodů s dostatečným počtem recenzí. Složení některých prášků může být nekvalitní či podezřelé.

Volně dostupné tablety na erekci bez předpisu pomáhají na lehčí a středně těžké problémy s erekcí..
Volně dostupné tablety na erekci bez předpisu pomáhají na lehčí a středně těžké problémy s erekcí..

Muži také mohou sáhnout po bylinkách či vakuové pumpě. I když hodně výzkumů jejich účinky nepotvrzuje jsou to vděční pomocníci, kteří našli i své zastánce při zlepšení kvality erekce.

Jak jsme zmínili, v případě jakýchkoliv pochyb, doporučuji objednat se k lékaři na vyšetření. Za erektilní dysfunkcí se můžou skrývat i chronické, nepříjemné nemoci.

Některé poruchy erekce lže řešit i operativně, a to pomocí penilních implantátů . Jejich historie už sice čítá několik desítek let, v ČR se začaly používat až teprve nedávno, od roku 2016.

Jedná se o implantaci penilních protéz do topořivých tělísek v penisu. Protézy mohou být nafukovací (malá pumpička je uložena v šourku, odkud se penilní protéza ovládá) nebo polotuhé. V případě druhém se sice jedná o levnější variantu, ta se však využívá převážně u mužů s omezenou hybností prstů.

Ať však s problematickou erekcí už bojujete nebo čtete článek na podobné téma poprvé, nevěšte hlavu. Až pro 85% mužů je léčba účinná.

Potence, erekce, impotence - rozdíl

Žijeme ve světě, kde se používá velmi mnoho pojmů, avšak ne každému rozumíme, příp. o některých máme pouze mlhavou představu. Než se pustíme do objasňování poruch erekce, je vhodné vysvětlit si rozdíly mezi výše zmíněnými pojmy.

Potence je často chápána pouze v sexuálním kontextu. Nejedná se však o slovo, které se používá jen v oblasti sexuologie. Potence všeobecně znamená schopnost, sílu, moc a také pohlavní sílu. U mužů může být potence chápaná jako schopnost zplodit potomstvo, mít dostatečnou erekci k vykonání pohlavního styku apod.

Erekce představuje vyloženě postavení, zvětšení a ztvrdnutí penisu. Je nezbytná k tomu, aby byla zahájena soulož.

Impotence je jiný výraz pro erektilní dysfunkci. Jedná se tedy o nedostatečnou erekci k vykonání soulože či její absolutní absenci. Impotentní muž však může pociťovat sexuální touhu.

Příčiny impotence mohou být jak psychické, emocionální (psychogenní impotence nebo fyzické (organická impotence).