bonvi.cz >Psychika >Deprese - jak je zvládnout

Deprese - jak je zvládnout

Deprese - jak je zvládnout
Deprese jsou pocity smutku, které nemusí mít vždy opodstatněnou příčinu. Jsou doprovázeny psychickými a tělesnými příznaky různé závažnosti.
Postihují všechny věkové skupiny.
Ke zlepšení stavu pacienta lze využít několik způsobů léčby (doplňky stravy, léky, psychoterapii, biologické metody).
aktualizováno: leden 2024
Aktualizováno leden 2024 2024

Co je deprese

Deprese jsou pocity smutku, které se mnohdy objeví bez zcela opodstatněné příčiny. Jsou charakterizovány psychickými i tělesnými problémy různé intenzity a závažnosti.

Smutek zažije během života každý člověk. Ať už se vyskytne jako reakce na neúspěch či zlomovou životní událost. Jde o normální reakci organismu. Pokud však smutek přetrvává příliš dlouho nebo se opakovaně vrací, může se jednat o začínající deprese.

V současné době je považována za nejčastější psychickou poruchu, kterou trpí 5-20 % populace. Spolu s úzkostmi jde o nejčastější psychickou poruchu.

Ulevte si od deprese pomocí doplňků stravy. Otestovali jsem pro vás!
Nejlepší přípravky na úzkost a deprese 2024
podívat se na srovnání
Nejlepší přípravky na úzkost a deprese varYear

Druhy deprese

Podle závažnosti příznaků rozlišujeme následující typy deprese:

 • Mírné deprese – pacient je schopen účastnit se pracovního procesu, jen mu jde vše pomaleji, přestávají ho těšit věci, které mu dříve působily radost, straní se přátel. Z tohoto stavu se lze dostat svépomocí (změnou životního stylu, doplňky stravy).

 • Středně těžké deprese – pacient ve většině případech není schopen pracovat, pacient se cítí bez energie a většinu času nešťastný. Z této fáze se lze dostat svépomocí, ale raději se obraťte na svého lékaře.

 • Těžké deprese – při této intenzitě se pacient nepostará sám o sebe, většinu času tráví v posteli se svými myšlenkami, je nutná hospitalizace. Vždy se obraťte na svého lékaře.

Podobně jako jiné nemoci, i deprese může existovat v různých podobách:

 • velká depresivní porucha – též nazývaná endogenní deprese - jsou pro ni charakteristické přetrvávající pocity smutku, beznaděje a bezcennosti, které samy od sebe nezmizí,
 • trvalá depresivní porucha – dříve známá pod názvem dystymie – mírnější, zato chronická forma deprese, která může trvat několik let,
 • reaktivní deprese – vzniká jako odezva na komplikované životní období,
 • larvovaná deprese – u pacienta se projevují zdravotní potíže bez zjevných fyziologických a jiných depresivních příznaků, které však po nasazení antidepresiv ustávají,
 • sezónní deprese – vyskytuje se každoročně v určitých obdobích (nejčastěji na podzim a v zimě),
 • poporodní deprese – objevuje se několik dní až měsíců po porodu, je způsobena strmým poklesem hormonů (konkrétně estrogenů a progesteronů),
 • úzkostně-depresivní porucha – kromě příznaků deprese se vyskytuje také úzkost,
 • deprese po prodělané nemoci – např. covidu-19.

Příčiny deprese

Na vzniku deprese se podílí řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří:

 • genetická zátěž – máte-li v přímé rodinné linii výskyt deprese, existuje vyšší pravděpodobnost, že se u někoho projeví znovu
 • psychická zátěž – některé vaše životní události mohou mít vliv na to, jak budete reagovat na stresové situace
 • pohlaví – ženy trpí depresí cca 2x častěji než muži
 • vliv výchovy – nadměrně kritická výchova prohlubuje sklony k depresi
 • biochemické procesy mozku – jednotlivé nervové buňky spolu komunikují pomocí neurotransmiterů (nejsledovanější jsou serotonin, dopamin a noradrenalin), jejichž počet bývá v případě deprese snížen
 • užívání drog, alkoholu či některých léků - zvyšuje náchylnost k depresím

Náchylnost k depresím zvyšuje užívání látek jako drogy, alkohol nebo některé typy léků.
Náchylnost k depresím zvyšuje užívání látek jako drogy, alkohol nebo některé typy léků.

Příznaky deprese

Příznaky deprese mohou odlišně vnímat muži, ženy nebo děti. Každý skupina má své vlastní prožitky, se kterými se potýká.

Muži

Mezi nejčastější mužské příznaky deprese patří:

 • nálada – hněv, agresivita, úzkost, neklid
 • emoční pohoda – pocit smutku, prázdnoty či beznaděje
 • chování – ztráta zájmu o oblíbené aktivity
 • kognitivní schopnosti – zhoršená koncentrace, potíže s plněním úkolů
 • spánek – insomnie, neklidný spánek, nemožnost spát přes noc
 • fyzická pohoda – únava, zažívací potíže, bolesti

Ženy

Depresivní prožitky žen se od těch mužských mohou v některých bodech lišit:

 • nálada – podrážděnost
 • emoční pohoda – pocit smutku, prázdnoty, úzkosti či beznaděje
 • chování – ztráta zájmu o své koníčky, stranění se společenských kontaktů
 • kognitivní dovednosti – zpomalené myšlení a mluva
 • spánek – neschopnost spát v noci, brzké probouzení, příliš mnoho spánku
 • fyzická pohoda – méně energie, větší únava, změny na váze, bolesti, zvýšená míra křečí

Děti

Mezi nejčastější dětské prožitky deprese patří:

 • nálada – podrážděnost, hněv, výkyvy nálad, pláč
 • emoční pohoda – pocit neschopnosti a zoufalství, pláč, intenzivní smutek
 • chování – stranění se přátel a sourozenců
 • kognitivní dovednosti – obtížná koncentrace, pokles školní výkonnosti, zhoršený prospěch ve škole
 • spánek – potíže se spánkem nebo spí příliš
 • fyzická pohoda – ztráta energie, zažívací potíže, změny hmotnosti

Projevy deprese

MUDr. Sylva Racková
V případě neléčené deprese dochází, nejen díky zvýšení hladiny kortikosteroidů, k zániku neuronů v oblastech mozku podílejících se na zpracování emocí. Tyto změny jsou do určité míry nebo do určité doby zřejmě reverzibilní.

Neléčená deprese trvá 6-12 měsíců. Po této době odezní nebo přejde do chronické formy.

 • Deprese je vážný zdravotní problém, který může vyústit nejen v sebevražedné myšlenky, ale i v pokus o sebevraždu.
 • Dlouhotrvající deprese si mohou vyžádat léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení.
 • Neléčená deprese se však může na délce života pacienta podepsat i jinak. U postižených je častější výskyt chorob oběhového systému, vznikají nerovnováhy v nervovém, imunitním či hormonálním systému, což může vést k předčasnému úmrtí.

Jak předcházet depresi

Jako prevence před depresí může sloužit pravidelné cvičení.
Jako prevence před depresí může sloužit pravidelné cvičení.

Jak se dostat z deprese

Začínáte na sobě nebo na někom ze svého okolí pozorovat změny v chování a máte některý z příznaků deprese? Začněte samoléčbou a užíváním vhodných přírodních doplňků stravy proti úzkosti a depresi. V případě nezlepšení navštivte svého praktického lékaře.

Jediným účinným nástrojem v boji s pokročilou depresí je podávání antidepresiv a psychoterapie, eventuálně kombinace obou těchto přístupů. Využít lze také biologické metody (způsob stimulace mozku).

1. Přírodní látky na deprese

Existuje skupina přírodních látek (byliny, vitamíny a minerály), které potlačují rozvoj začínající deprese:

 • Třezalka tečkovaná – výtečný pomocník při boji s lehkou formou deprese.
 • Omega-3 mastné kyseliny – tyto látky významně ovlivňují procesy v mozku, proto mohou představovat účinnou prevenci proti depresi. Dále potlačují projevy autismu a ADHD.
 • Vitamín B vitamíny z této skupiny slouží jako nakopávače psychiky.
 • Vitamín D – tento vitamín podpoří činnost vašeho mozku.
 • Hořčík – v kombinaci s antidepresivy se jedná o silného protivníka proti depresi.

Za zmínku stojí také účinky kakaa, které může povzbudit vaši pokleslou náladu.

Pokud po několika týdnech užívání nepocítíte zlepšení, vyhledejte lékaře. Pomoci vám může praktický lékař, který je schopen nasadit odpovídající léčbu.

2. Antidepresiva

Při léčbě deprese naleznou uplatnění následující skupiny antidepresiv, tj. léků, které mají schopnost měnit poměry na synaptické štěrbině (nervové buňky, tzv. neurony, se nedotýkají, ale je mezi nimi štěrbina, jejíž šířka je řádově v nm):

 • SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) – nejčastěji předepisované antidepresivum při léčbě deprese, které zvyšuje množství serotoninu na synapsi, může jej předepsat i praktický lékař
 • SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu)
 • TCA (tricyklická antidepresiva) – jde o nejstarší skupinu antidepresiv
 • NaSSA (noradrenergní a specifická serotoninergní antidepresiva)
 • SARI (serotoninový antagonista a inhibitor zpětného vychytávání)
 • IMAO (inhibitor monoaminoxidázy) – zpomaluje metabolismus (nejen) serotoninu, čímž dochází ke zvýšení jeho množství

Kromě antidepresiv může lékař zvolit jako podpůrnou medikaci také léky proti úzkosti a antipsychotika.

3. Psychoterapie

U lehčích forem deprese je mnohdy dostačující samotná psychoterapie, zatímco u těžších průběhů slouží jako doplněk léčby antidepresivy. Pro léčbu deprese se osvědčily následující psychoterapeutické přístupy:

Pro lehčí formy deprese je často dostačující psychoterapie.
Pro lehčí formy deprese je často dostačující psychoterapie.

4. Biologické způsoby léčby

Mezi další možnosti léčby patří tyto biologické přístupy:

Test na deprese

K hodnocení deprese se využívá:

Diskuze deprese

O depresi a dalších psychických poruchách se diskutuje například na těchto webových stránkách:

 • Vitalion - na stránkách vitalion.cz lze nalézt osobní zkušenosti pacientů s různými zdravotními potížemi, užíváním konkrétních léků… Zjistěte, že se svým problémem nejste jediní.

O depresi pojednávají například tyto webové stránky:

 • Nevypustdusi - jde o stránky neziskové skupiny, která hovoří otevřeně o duševním zdraví. Pořádá workshopy pro studenty, učitele, firmy a širokou veřejnost po celé ČR.
 • Psychoweb - web provozuje Michaela Peterková, PhDr. Najdete zde všechny užitečné informace o depresi.